Slovo autorky

O touze vyprávět příběh mého dědečka, Milana Malého, hrdiny z Tobrúku, který si vysloužil válečný titul „tobrúcká krysa“, a jeho pozdějších let jako pilota britského Královského letectva, jsem snila už dlouhá léta. Tento sen se mi podařilo uskutečnit s podporou skupiny nadšenců, kteří sdíleli můj zápal a pomohli mi můj záměr dotáhnout do konce. Jak jsem se dostala k psaní této knihy? Vše začalo shodou okolností. Když se zdravotní stav mého dědečka začal zhoršovat, trávila jsem s ním více času. Obvykle v takových chvílích lidé často ztrácí zájem o život a jeho radosti. Nicméně jednoho dne, když dědeček listoval svým válečným albem, jeho oči se rozzářily
a on se ponořil do vzpomínek na své válečné přátele, které objevoval na starých, zažloutlých fotografiích. V tom okamžiku jsem pocítila silnou inspiraci a začala se o válečnou historii zajímat hlouběji. Při každé návštěvě jsme společně procházeli fotografiemi a já
s trpělivostí zapisovala a později i nahrávala vše, co mi dědeček vyprávěl. Informace jsem ověřovala v dokumentech a záznamech, které pečlivě uchovával ve svém archivu. Často, když jsem odcházela, jeho příběhy a zážitky mi nedaly spát. Vždy jsem si připomínala, že ve válce, když bojoval, byl ještě mladým chlapcem, který čelil smrtelnému nebezpečí. Jeho vyprávění mi umožnila lépe pochopit období, ve kterém jsem vyrůstala, a důvody, proč byl dědeček doma vždy tak rezervovaný a uzavřený. Během války se bál pouze o svůj vlastní život, ale po válce, když už měl rodinu, se jeho strachy zaměřily na bezpečí blízkých. Přesto nikdy neopustil své ideály a stále věřil v hodnoty, za které bojoval, a nikdy nezměnil své přesvědčení. Napsání této knihy bylo pro mě velkou výzvou, jejíž výsledek nyní
s hrdostí předávám Vám, čtenářům. Doufám, že vydaná kniha přinese nejen poutavé čtení, ale i vzpomínku na mého dědečka a jeho statečné spolubojovníky.