Timeline

30.09.1923

Milan Malý se narodil v Brně-Králově Poli.

26.06.1937

Školní docházku dokončil
na Masarykově měšťanské škole
pro chlapce v Králově Poli.

1937

Jeho první kroky v pracovním životě vedly k firmě Jindřichová Marie
na Rostislavově náměstí, kde se začal učit v oboru obchodního příručího se zaměřením na koloniální zboží. Avšak osud chtěl, že své vzdělání nedokončil
a místo toho se stal dělníkem. Tento zvrat ho však záhy zavedl do těžkých časů, neboť byl nuceně nasazen
na práci do Německa.

podzim 1939

V Eisenachu byl Milan umístěn
do pracovního tábora, kde se podílel
na stavbě dálnice, a později byl přemístěn do tábora u Kasselu, odkud se mu podařilo uprchnout.

11. – 14.06.1940

Jeho útěk začal vlakem přes Kassel
do Gersfeldu a pěšky do vesnice Rommers, kde se u místní cihelny spolu s kamarády setkal s Bohumilem Provázkem, který jim přibližně na dva dny poskytl přístřeší, a který se nakonec ke skupině připojil.

14.06.1940

Další etapa cesty vedla vlakem přes Fuldu a Salzburg do Lince, kde se skupina uchýlila do malé vesnice,
aby přečkala noc v bezpečí hustého lesíku.

15.06.1940

Plánované pokračování cesty do Sankt Michael im Lungau bylo narušeno zadržením celé skupiny. Milan a jeho druhové se však nucenému ubytování
v penzionu vyhnuli útěkem přes zadní okno, poté následoval pochod podél trati až na třetí zastávku, která byla opuštěná a nacházela se uprostřed polí, a cesta vlakem až do Feistritz im Rosental.

15.-17.06.1940

V Alpách strávili první noc v jeskyni
a další ve starém loveckém srubu.

17.06.1940

Přes dvoudenní bloudění překročili hranici do Jugoslávie, kde byli
po krátkém zadržení na pohraniční policii převezeni na četnickou stanici
v Jesenici.

18.-21.06.1940

Po vykonání trestu za nelegální překročení hranice se přesunuli do Lublaně, kde získali provizorní doklady a pokračovali do Záhřebu.

21.06.1940

V Záhřebu se obrátili na Unii slovanských emigrantů (USE), která tehdy sídlila v budově banky Izvoznia na Balkánské ulici, a kde po vyřízení nezbytných formalit a registrace obdrželi jízdenky do Bělehradu a získali ubytování ve středisku Unie.

29.06.1940

Hned ráno, poslední den Milanova pobytu v Bělehradě, byl odveden
na francouzském konzulátu
do francouzské cizinecké legie. Stal se vojínem, dostal vojenský pas a v noci byl přesunut do Bejrútu. Zároveň podepsal prohlášení o vstupu
do československé armády.

29.06.-09.07.1940

První zastávkou na cestě byla řecká Soluň, kde transport strávil dva až tři dny. Poté pokračovali do Cařihradu (dnešního Istanbulu), kde se občerstvili na Haydarpase. Další den transport pokračoval přes tureckou Ankaru.
Po pádu Francie se zastavili na turecko-syrském pomezí v Aleppu. Asi týden zde pobývali pod dozorem Senegalců, než byli přesunuti do palestinského tábora Az Sumeiriya.

09.07.1940

Milan Malý přišel k československé vojenské jednotce v Palestině
(367-IX-1940).

12.07.1940

Byl přiřazen ke 2. rotě, Matr. č. 182
(364-IX-1942).

28.07.1940

Následovala služební přísaha
(228-X-40).

01.11.1940

Po zrušení pojmenování československého pěšího pluku byl Milan Malý přeřazen k 1. pěší rotě československého pěšího praporu 11 – Východ (457-XI-40).

15.07.1941

Odchází do bojového pole a prapor se přesouvá na palestinsko-syrské hranice, kde zůstává v syrském Allepu jako součást okupačních sil.

16.10.1941

Pak prapor dostává rozkaz k přesunu
do Alexandrie.

21.10.1941

Zde se nalodili na torpédoborce
HMS Hasty a HMS Napier.

22.10.1941

Úspěšné vylodění
v Tobrúku.

04.12.1941

Po úspěšném vylodění v Tobrúku Milan opouští bojové pole, aby se
po uzdravení vrátil.
(33-XII-41).

05.03.1942

Tobrúk čelil velké bouři, která způsobila zaplavení zákopů a krytů.

05.-07.04.1942

Následně byl prapor z Tobrúku stažen
a přesunut zpět do Palestiny.

24.04.1942

Přeorganizování československého pěšího praporu 11 – Východ
na československý lehký protiletadlový pluk 200 – Východ, přičemž Milan Malý byl zařazen do 4. roty lehkého protiletadlového praporu 500 – Východ (598-VI-1942).

září 1942

Milan Malý se zúčastnil náboru
do čs. letectva.

říjen 1942

V půlce měsíce se celá Letecká skupina – Východní nalodila
na loď Santa Maria de Orduna 
v přístavu Port Said.

21.10.1942

Byl přemístěn k letecké západní skupině československé armády v Anglii (100-X-42).

29.10.1942

Na první zastávce v somálském přístavu Berbera nastoupí na palubu Orduny přibližně tisíc německých zajatců.

05. – 08.11.1942

Bez mimořádných událostí dorazila loď do keňského přístavu Mombasa, kde byli němečtí zajatci vyloženi,
a pokračovala na Madagaskar.

10.11.1942

Orduna připlouvá
na Madagaskar, ale obratem pokračuje
v cestě.

19. – 22.11.1942

Krátká zastávka v Durbanu.

27. – 30.11.1942

Po třídenní zastávce v Durbanu
a Kapském Městě se loď v adventním čase krátce zastavila ve Freetownu
na pobřeží Sierry Leone.

23.12.1942

Adventní zastávka
ve španělském Algecirasu
pod Gibraltarskou skálou. 

01.01.1943

Orduna nakonec dorazila do cílového přístavu Greenock poblíž Glasgowa, odkud speciální vlak přepravil budoucí letce do Glasgowa, poté do Cardiffu
a nakonec do Czechoslovak Depot
v St. Athanu.

02.01.1943

Milan Malý je přijat do RAF jako AC2 (vojín), na vojenské základně St. Athan
(P.O.R. cz. dep. 11/43).

22.03.1943

Následně je zařazen jako u/t P. NB.
(P.O.R. 27/43 čs. dep) a přemístěn
k No. 1 Air Crew Reception Centre (ACRC), Regent´s Park (Abbey Lodge), Londýn (P.O.R. 28/43 čs. dep.).

10.04.1943

Poté přemístěn k No. 4 Initial Training Wing (ITW), Paington
(P.O.R. 70/43 4ITW).

15.07.1943

Milan Malý je povýšen na svobodníka
(čj. 491/43 K. A.).

16.07.1943

Následuje jeho přemístění k AROC attack to No. 3 Elementary Flying Training School (EFTS), Shellingford
(P.O.R. 135/43 4ITW)
a povýšení na LAC (svobodník).

13.09.1943

Poté je přemístěn k No. 31 PD Overscas (P.O.R. 782/43 CTG).

16.10.1943

Následně k No. 31 Elementary Flying Training School (EFTS), De Winton, Kanada
(čj. 4626/dův/43 CTG).

14.01.1944

Milan Malý je povýšen na desátníka
(DR. 12/44 CTG).

28.02.1944

Následuje přemístění
k No. 34 Service Flying Training School (SFTS), Medicine Hat, Kanada
(čj. 5820/dův/44 CTG).

08.09.1944

Milan Malý je povýšen na Sgt. (četař),
čj. 1058/44 CTG.

14.09.1944

V řádu pár dní je povýšení na četaře
(DR. 22/44 CTG).

22.09.1944

Následuje přemístění
k No. 31 PD Manston (čj. 1058/44 CTG).

04.10.1944

Pak přemístěn k No. 7 Personnel Reception Centre (PRC), St. George´s Road, Harrogate
(cz. 6/45 CTG).

07.11.1944

Poté k No. 5 (Pilots) Advanced Flying Unit (P)AFU, Condover, Shropshire
(čj. 2343/45 CTG).

17.02.1945

Následně k No. 57 Operational Training Unit (OTU), Eshott.

13.03.1945

Milanu Malému je udělena Čs. vojenská medaile za zásluhy II. stupně.
(SDVN 10/45)

01.05.1945

Je přemístěn k No. 312 Sqdn. RAF, Manston (P.O.R. 9/45 312 Sqdn).

08.05.1945

Následuje povýšení
na rotného
(DR. 4/45 312 Sqdn).

16.05.1945

Milanu Malému je udělena medaile Africa Star 1939/1943
(P.O.R. 10/45 312 Sqdn).

13.08.1945

Návrat do Československa. Přistání
na Ruzyňském letišti.

22.09.1945

Přílet 312. perutě
na domovské letiště
v Plané u Českých Budějovic. 

19.01.1946

Milanu Malému je udělena Čs. medaile
Za chrabrost před nepřítelem
(OV 4/46).